Enciklopedija Bosonogih

Bosonogi, jedinstveni!

Napomena!

Vrijeđanje, omalovažavanje te bilo koje ne adekvatno ponašanje na svim aktivnostima Bosonogih ima nultu toleranciju. 

Bosonogi su "braća iz šume" sa čvrstim pravilima timskog rada i ponašanja koja svi poštuju. Neadekvatno ponašanja može uvjetovati imedijetno isključenje iz Bosonogih. 

Biti dijelom grupacije Bosonogih je čast.

AKTIVNOSTI BosonogiH

Sva komunikacija između mene i Vas roditelja odvija se putem Viber aplikaciji u grupi Roditelji. Razne detalje zbog specifičnosti treninga moguće je u istoj dobiti i direktno prije samog Treninga Bosonogih.

U slučaju hitnoće možete me uvijek kontaktirati putem telefona ili SMS porukom na broj 099 264 8500 (broj je aktivan tokom Treninga, Pustolovine, Izleta i svih aktivnosti Bosonogih)


Pustolovni treninzi za Bosonoge

Svake godine biti će organizirano i par pustolovina, raznih Izleta i ovisno o potrebi više "akcija spašavanja prirode".

oprema Bosonogih

Neophodna oprema za trening

Svi Bosonogi tokom Treninga moraju imati slijedeću opremu.

Na sebi moraju imati čvrste cipele / tenisice i odjeću koja se može prljati i trošiti.:

Neophodna oprema za pustolovine

Svi Bosonogi tokom treninga - pustolovina s nočenjem moraju imati slijedeću opremu.

Na sebi moraju imati čvrste cipele / tenisice i odjeću koja se može prljati i trošiti.:

Terminologija Bosonogih

Bosonogi su svi oni koji su se bar jednom pojavili na treningu Bosonogih te su dali zakletvu Bosonogih.

Selekcija budućih Bosonogih prilikom "upisa" u trajanju od par sati. Valutacija snage volje svakog sudionika zanimljivim i jedinstvenim metodama Bosonogih.

Bosi starija braća iz šume tj. Bosonogi koji mogu nositi nož i koji su prošli uspješno selekciju za ulazak u Bose

Svaki Nogi kada je za to spreman nakon prijedloga Risa te po odluci većine Bosih može pristupiti polaganju veoma zahtjevnog ispita za ulazak u Bose. Bosi može nositi nož tokom treninga Bosonogih i Bosih uz samo dopuštenje roditelja u dogovoru sa Risom. Nož će se koristiti i vaditi iz futrole isključivo na treningu Bosonogih i Bosih samo i uvijek uz odobrenje Risa. U slučaju korištenja van navedenoga nož će Bosom biti oduzet. Svaki Bosi daje zakletvu o korištenju noža te je upoznat sa ovim pravilima. Svaki Bosi po odluci većine Bosih zbog svog "nezrelog ponašanja" može biti vraćen u Noge.

Nogi su naši mlađi Bosonogi ili kako ih mi Bosonogi od milja zovemo, naša mlađa braća iz šume.

Instruktori Bosi koji su prošli veoma tešku selekciju od dva dana za instruktore. Mogu biti predloženi od Instruktora te odabrani od Risa. Jedan Viši instruktor postaje mentor budućem instruktoru.

Viši Instruktor može postati Instruktor nakon godine dana zvanja Instruktor koji je dokazao velika znanja i zalaganja unutar Bosonogih. Mogu biti predloženi od Višeg Instruktora te odabrani od Risa. Polaganje je u dvije faze, jedno od Viših Instruktora a jedno od Risa.

Šumsko Ime svaki Bosonogi ima svoje šumsko ime, tj. ime životinje sa naših prostora koje si sam odabere. Ime može jedanput promijeniti.

Šumsko prezime, ono se mijenja ovisno o dostignućima i karakternim osobinama svakog Bosonogog. Daje ga cijela skupina. 

Obečanje Bosonogih svaki novi Bosonogi daje zakletvu dok si crta dvije crte blatnjavim prstom po licu, a zakletva glasi:

"Zemlja po kojoj hodam, ti si moj prijatelj ti mene čuvaš, ja tebe čuvam." 

Nož Svaki Bosonogi može nositi nož, ali samo oni koji završe školu za nož isti mogu i koristiti.

Zakletva na nož radi se o zakletvi koju Bosonogi daju prilikom datog obečanja. Zakletva je tajna.

Obečanje Bosionogih radi se o zakletvi koju Bosonogih u krugu daju. Zakletva je tajna.

Tunel Bosonogih svaki novi Bosonogi nakon zakletve treba protrčati kroz tunel Bosonogih gdje dobije pozdrav od drugih Bosonogih prijateljskim udarcem ruke.

Ugriz je upozorenje od Bosonogog dato drugom Bosonogom u slučaju da ga od njega nešto zasmetalo. 3 ugriza uvjetuju kandžu.

Kanđa je upozorenje zbog neprimjerenog ponašanja Bosonogog, 3 kandže uvjetuju preskakanje 1 treninga.

Rez upozorenje pred isključenje. Rez Bosonogi može dobiti samo u slučaju ako je jako prekršio kodeks ponašanja Bosonogih.

Stablo istine ako Bosonogi između sebe uđu Rez Bosonogi može dobiti samo u slučaju ako napravio nešto jako lošeiste moraju srediti pored stabla svjedoka, reći što ih tišti i nakon toga se zagrliti

Krug istine se sazove od svih Bosonogih u slučaju da neko od njih ima neprimjereno ponašanje, isti sjedne unutar kruga i svako od prisutnih mu kaže šta treba popraviti, on na kraju kruga da obećanje da će isto popraviti.

Bosonogi! je uzvik koji Bosonogih dok se nalaze zagrljeni u krugu prije svakog Treninga nakon pitanja Risa "Šta ste vi?!" složno i snažno tri puta uzviknu.

Simbol Bosonogih čine trag crnog vuka  u tragu stopala djeteta. Simbolizira jedinstvo Bosonogih sa prirodom.


Aktivnosti Bosonogih

B Ekološka akcija sanacije i spašavanja prirode

Pustolovina je aktivnost Bosonogih u trajanju 2 dana s noćenjem 

Izlet je cjelodnevna aktivnost Bosonogih bez noćenja

Trening je trening Bosonogih koji se odvija svaki petak

Čoporić Ljetna pustolovina na pustom otoku

Kino Bosonogih je edukacija u zatvorenome u Kinu Bosonogih

Kratice Bosonogih

NBG - najbolji Bosonogi godine, NBŠ - najbolji brat iz šume godine, PPG - prijatelj prirode godine, NBM - najbolji Bosonogi mjeseca, HBM - hrabri Bosonogi mjeseca, HUM - hrabar u mraku, LUM - lud u mraku, HOB - hrabriji od boli, NPM - nevidljiv poput mraka, NG - ne gadljiv, Učka - osvojio vrh Učke od mora...


Zvanja Bosonogih

Zvanja Višeg Instruktora Bosonogih, zvanja Instruktora Bosonogih, zvanje ajstora preživljavanja (izuzetno ustrajan i hrabar), zvanje majstora minimalneopreme,  zvanje majstora vatre, zvanje majstora orijentiranja u prirodi, zvanje majstora alata za preživljavanje, majstor mraka, priznanje izuzetnog zaštitnika prirode, priznanje izuztentog prijatelja, priznanje  izuzetne sposobnosti.Napomena: Ove titule dobivaju samo Izuzetni Bosonogi!

Znate li kako je nastalo ime Bosonogi?

Na samim počecima Bosonogih, na jednom treningu se pojavilo pedesetak novih zainteresiranih radi selekcije. Voditelj Bosonogih (boRis) je došao na jednu malo spartansku ideju - da svi skinu cipele i bosi prođu s njim kroz duboko trnje. Dogodila se prirodna selekcija, ostali su samo najjači i najsposobniji. Danas, kako bi se sačuvala tradicija, Bosonogi uvijek borave bosi dok su u kampu, ali držeći se podalje od trnja iako je krpanje stopala postao njihov nacionalni sport.