Napomena

Vrijeđanje, omalovažavanje te bilo koje ne adekvatno ponašanje na svim aktivnostima Bosonogih ima nultu toleranciju.

Bosonogi su "braća iz šume" sa strogim pravilima timskog rada i ponašanja koja svi poštuju. Neadekvatno ponašanja može uvjetovati imedijetno isključenje iz Bosonogih.

Biti dijelom grupacije Bosonogih je čast.

AKTIVNOSTI BosonogiH

Sva komunikacija između Risa (mene) i Vas roditelja odvija se putem Signala u grupi Bosonogi a razne detalje moguće je dobiti i direktno prije samog Treninga Bosonogih.

Molio bih sve roditelje da uvijek potvrde povratno u grupi Bosonogi i to barem koji sat prije a obavezno par dana prije Izleta ili Pustolovine za koji potvrđuju dolazak svog Bosonogog.

U slučaju hitnoće možete me uvijek kontaktirati putem telefona ili SMS porukom na broj 099 264 8500 (broj je aktivan tokom Treninga, Pustolovine, Izleta ili Kina Bosonogih)


Treninzi za Bosonoge se odvijaju kao što slijedi:

 • ljeto na pustom otoku Fraškeriću od petak 17.00 do subota 12.00 sati

 • proljeće utorak i petak na Valovinama od 17.00 do 20.00 sati

 • jesen utorak i petak u Šijani od 17.00 do 20.00 sati

 • zima utorak i petak u Kinu Bosonogih od 17.00 do 20.00 sati

Svake godine biti će organizirano minimalno 2 Pustolovine, 4 Izleta i ovisno o potrebi više B akcija spašavanja prirode.

Radi ostvarenja / realizacije pustolovine i Izleta potrebna je potvrda od minimalno 10 Bosonogih.

Prijave se zatvaraju dan prije realizacije Pustolovine i Izleta.

U slučaju manje prijavljenih od Pustolovina i/ili Izlet se otkazuje.


Napomena: U slučaju da je potrebna kotizacija radi uplate prijevoza radi realizacije pustolovina i Izleta, roditelji koji potvrde interes trebati će uplatiti svoju kvotu minimalno sedmicu dana prije datuma realizacije. U slučaju njihova odgađanja iznos kotizacije se ne vrača.

oprema Bosonogih

Neophodna oprema radi realizacije treninga ili pustolovine Bosonogih

Svi Bosonogi tokom Treninga moraju imati slijedeću opremu.

Na sebi moraju imati čvrste cipele / tenisice sa "radnom" odjećom prirodnih boja koja se može prljati i derati kroz trnje.

Uz to, svatko mora imati torbicu Bosonogih (torbica sa kaišem koja se stavi oko struka - Sporana) sa obavezno unutra:

 • boca od pola litre vode

 • jedna jaka zviždaljka

 • jedna mala baterijska lampa

 • jedna poveća vreća za smeće (koju mogu koristiti poput kabanice)

 • špagice po želji

Neophodna oprema za Izlete

Svi Bosonogi tokom Izleta moraju imati slijedeću opremu.

Na sebi moraju imati čvrste cipele / tenisice sa "radnom" odjećom prirodnih boja koja se može prljati i derati kroz trnje.

Uz to, svatko mora imati torbicu Bosonogih (torbica sa kaišem koja se stavi oko struka - Sporana) sa obavezno unutra:

 • jedna jaka zviždaljka

 • jedna mala baterijska lampa

 • jedna poveća vreća za smeće (koju mogu koristiti poput kabanice)

 • špagice po želji

 • dva flastera

Ekstra oprema za Izlet: mali ruksak do 35 litara sa unutra minimalno litrom vode 2 panina (pohano meso ili slično), suhog voća, nešto slatkiša.

Neophodna oprema za Pustolovine

Svi Bosonogi tokom Pustolovine moraju imati slijedeću opremu.

Na sebi moraju imati čvrste cipele / tenisice sa "radnom" odjećom prirodnih boja koja se može prljati i derati kroz trnje.

Uz to, svatko mora imati torbicu Bosonogih (torbica sa kaišem koja se stavi oko struka - Sporana) sa obavezno unutra:

 • jedna jaka zviždaljka

 • jedna mala baterijska lampa sa rezervnim baterijama

 • jedna poveća vreća za smeće (koju mogu koristiti poput kabanice)

 • špagice po želji

 • dva flastera

Ekstra oprema za Pustolovinu: mali ruksak do 35 litara sa unutra minimalno jednom litrom i po vode, 4 panina (pohano meso ili slično), suhog voća, nešto slatkiša. Uz to, potrebna je i vreća za spavanje, topla kapa, rezervna majica i čarape.

Uz navedenu opremu, Bosi moraju sa sobom imati i ekstra opremu:

 • nož (fiksna oštrica / ne preklopni)

 • firesteel (kres / nije neophodno)

Terminologija Bosonogih

Bosonogi su svi oni koji su se bar jednom pojavili na treningu Bosonogih te su dali zakletvu Bosonogih.

Selekcija budućih Bosonogih prilikom "upisa" u trajanju od par sati. Valutacija snage volje svakog sudionika zanimljivim i jedinstvenim metodama Bosonogih.

Bosi starija braća iz šume tj. Bosonogi koji mogu nositi nož i koji su prošli uspješno selekciju za ulazak u Bose

Svaki Nogi kada je za to spreman nakon prijedloga Risa te po odluci većine Bosih može pristupiti polaganju veoma zahtjevnog ispita za ulazak u Bose. Bosi može nositi nož tokom treninga Bosonogih i Bosih uz samo dopuštenje roditelja u dogovoru sa Risom. Nož će se koristiti i vaditi iz futrole isključivo na treningu Bosonogih i Bosih samo i uvijek uz odobrenje Risa. U slučaju korištenja van navedenoga nož će Bosom biti oduzet. Svaki Bosi daje zakletvu o korištenju noža te je upoznat sa ovim pravilima. Svaki Bosi po odluci većine Bosih zbog svog "nezrelog ponašanja" može biti vraćen u Noge.

Nogi su naši mlađi Bosonogi ili kako ih mi Bosonogi od milja zovemo, naša mlađa braća iz šume.

Instruktori Bosi koji su prošli veoma tešku selekciju od dva dana za instruktore. Mogu biti predloženi od Instruktora te odabrani od Risa. Jedan Viši instruktor postaje mentor budućem instruktoru.

Viši Instruktor može postati Instruktor nakon godine dana zvanja Instruktor koji je dokazao velika znanja i zalaganja unutar Bosonogih. Mogu biti predloženi od Višeg Instruktora te odabrani od Risa. Polaganje je u dvije faze, jedno od Viših Instruktora a jedno od Risa.

Šumsko Ime svaki Bosonogi ima svoje šumsko ime, tj. ime životinje sa naših prostora koje si sam odabere.

Obečanje Bosonogih svaki novi Bosonogi daje zakletvu dok si crta dvije crte blatnjavim prstom po licu, a zakletva glasi:

"Zemlja po kojoj hodam, ti si moj prijatelj ti mene čuvaš, ja tebe čuvam."

Nož Svaki Bosonogi može nositi nož, ali samo oni koji završe školu za nož isti mogu i koristiti.

Obečanje na nož radi se o zakletvi koju Bosonogi daju prilikom datog obečanja. Zakletva je tajna.

Obečanje Bosih radi se o zakletvi koju Bosi u krugu prije svojeg treninga daju. Zakletva je tajna.

Túnel Bosonogih svaki novi Bosonogi nakon zakletve treba protrčati kroz tunel Bosonogih gdje dobije pozdrav od drugih Bosonogih prijateljskim udarcem ruke.

Kandža upozorenje od Risa u slučaju neadekvatnog ponašanja (3 kandža Bosonogi preskače trening)

Ugriz upozorenje od brata iz šume Bosonogog (6 ugriza Bosonogi preskače trening)

Rez upozorenje pred isključenje

Uzvik "Bosonogi!" je uzvik koji Bosonogih dok se nalaze zagrljeni u krugu prije svakog Treninga nakon pitanja Risa "Šta ste vi?!" složno i snažno tri puta uzviknu.

Simbol Bosonogih čine trag crnog vuka u tragu stopala djeteta.

Simbolizira jedinstvo Bosonogih sa prirodom...


Aktivnosti Bosonogih

B Akcija spašavanja prirode

Eko Ekološka akcija sanacije i spašavanja prirode

Pustolovina je aktivnost Bosonogih u trajanju 2-3 dana sa noćenjem (objava Pustolovine biti će na kalendaru Bosonogih objavljena od mene minimalno mjesec dana prije same aktivnosti)

Izlet je cjelodnevna aktivnost Bosonogih bez noćenja (objava Izleta biti će na kalendaru Bosonogih objavljena od mene minimalno jedan tjedan prije same aktivnosti)

Trening je trening Bosonogih koji se odvija svaki utorak i petak na objavljenoj lokaciji.

Čoporić Ljetna stalna pustolovina na pustom otoku

Kino Bosonogih je edukacija u zatvorenome u Kinu Bosonogih...

Kratice Bosonogih

NBG - najbolji Bosonogi godine, NBŠ - najbolji brat iz šume godine, PPG - prijatelj prirode godine, NBM - najbolji Bosonogi mjeseca, HBM - hrabri Bosonogi mjeseca, HUM - hrabar u mraku, LUM - lud u mraku, HOB - hrabriji od boli, NPM - nevidljiv poput mraka, NG - ne gadljiv, Učka - osvojio vrh Učke od mora...